Poster Oturumu 4 : Tıbbi Görüntüleme için Öğrenme

Poster Oturumu 4 : Tıbbi Görüntüleme için Öğrenme

Poster No Ad Soyad Üniversite / Kurum Akademik Danışman Ad Soyad Poster Başlığı
1 Nur Banu Albayrak Gebze Teknik Üniversitesi Yusuf Sinan Akgül Abdominal Ultrason Görüntülerinde Prostat Konumunun Ototmatik Belirlenmesi
2 Ferhat Atasoy Karabük Üniversitesi Baha ŞEN, Fatih NAR Kranyoplasti Uygulamaları İçin  Medikal Görüntüler Üzerinde  Dağınık Veri Kestirimi
3 İbrahim Atlı YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ OSMAN SERDAR GEDİK 2B KORONER ANJIYOGRAFI GÖRÜNTÜLERİNİN 3B GERİÇATIMINDA GERÇEK ZAMANLI OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ YENİLİKÇİ YAKLAŞIM
4 Hüseyin Aydilek Kırıkkale Üniversitesi Ediz POLAT Görüntü İşleme Uygulamalarında Seyrek Temsil
5 Mustafa Bıçakcı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Prof. Dr. Bülent YILMAZ PET/CT GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ İLE SOLİTER PULMONER NODÜLLERİNİN KARAKTERİZASYONU
6 Kerim Kürşat Çevik Niğde Üniersitesi Hasan Erdinç KOÇER Ultrason Görüntülerinde Bilgisayar Destekli Gelişimsel Kalça Displazisi Teşhisi
7 Emre Demir Ankara Üniversitesi Doç.Dr.Serdal Kenan KÖSE Deri Kanserinin Erken Teşhisi için Dijital Mikroskopi Resimleri ile Görüntü İşleme
8 Semiha Durğun Selçuk Üniversitesi Yrd. Doç.Dr. Rahime CEYLAN Medikal Görüntülerde Seyrek Kodlama Temelli Gürültü Eliminasyonu
9 Nihan Kazak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mehmet Koç Doku tanımada farklı komşuluk topolojileri kullanarak öznitelik çıkarımı
10 Hasan Koyuncu Selçuk Üniversitesi Rahime CEYLAN BT Görüntülerinden Sürrenal Lezyonların Belirlenmesi ve Sınıflandırılması
11 Ali Narin Bülent Ecevit Üniversitesi Mahmut Özer ve Yalçın İşler Paroksismal Atrial Fibrilasyon Atağının Önceden Kestirimi
12 Mehmet Nergiz Dicle Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet AKIN Retinadaki Kan Damarlarının Jeodezik Yöntemler Kullanılarak Görüntü İşleme İle Tespit Edilmesi
13 Gülden Olgun Bilkent Üniversitesi Öznur Taştan Predicting Breast Cancer Subtypes
14 Güzin Özmen Selçuk Üniversitesi YÜKSEL ÖZBAY Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntülerinin İyileştirilmesi ve Analizi
15 Nagihan Severoğlu Gazi Üniversitesi İrfan KARAGÖZ TERMAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİ KULLANILARAK MEME KANSERİNİN ERKEN TEŞHİSİ